Chochlačka bielooká

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

Chochlačka bielooká (Aythya nyroca)

Chochlačka bielooká je rozšírená v Európe a Ázii, v minulosti prekonala pomerne výrazné populačné a areálové zmeny. V Európe došlo v 19. storočí k expanzii druhu, v 20. storočí naopak k zmenšovaniu areálu aj početnosti. Momentálne predstavuje európska populácia približne 20 000 párov, z toho veľká časť sa nachádza v Rumunsku (6 000 – 15 0000). Na Slovensku hniezdi v močiarnych biotopoch, alebo na rybníkoch Podunajskej nížiny, Slovenského krasu, Košickej kotliny a Východoslovenskej nížiny. Všeobecne tieto lokality predstavujú najhodnotnejšie lokality z hľadiska diverzity.

Druh je podľa kategórie IUCN uvedený ako takmer ohrozený. Príčinou je strata vhodných biotopov, zmeny klímy a nadmerný lov na migračných trasách a zimoviskách. Chochlačka preferuje mokrade a je veľmi citlivá na zmenu biotopu. Na Slovensku je len malý počet rozmnožujúcich sa párov (5-20), vyšší výskyt jedincov môžeme pozorovať počas jesennej migrácie (september). Vzácne druh zimuje na západnom Slovensku.

Roman Slobodník

odborný pracovník

Galéria obrázkov

partneri