Krakľa belasá

Napísal(a)  štvrtok, 12 február 2015 01:00

Krakľa belasá (Coracias garrulus)

Krakľa prekonala globálny pokles početnosti aj zmenšenie areálu výskytu, v súčasnosti je považovaný druh už len za mierne ohrozený. Najväčšie populácie sú známe v Španielsku, Rumunsku, Bulharsku a na Ukrajine. Patrí do skupiny subsaharských migrantov, prilieta v apríli a v máji, odlet z hniezdisk prebieha v auguste a septembri.

Lokálna populácia na Slovensku zaznamenala úbytok, v súčasnosti možno druh považovať za prakticky vyhynutý. Posledné známe hniezdenie bolo zaznamenané v roku 2010. Hniezdenie bolo zaznamenané predovšetkým v nižších polohách v otvorenej mozaikovitej krajine s malými lesíkmi, stromoradiami, remízkami, či ovocnými sadmi. Ako dutinový hniezdič je krakľa viazaná na staré stromy s dostatkom dutín. Hniezdenie bolo zaznamenané predovšetkým na topoľoch a duboch v dutinách po tesároch čiernych a žlnách. Výnimočne bolo zaznamenané hniezdenie v hlinených stenách, v posledných rokoch aj v búdkach. Medzi príčiny poklesu patria najmä zánik tradičného spôsobu hospodárenia, čo zapríčinilo úbytok potravných zdrojov (najmä veľký hmyz), v dôsledku intenzívneho pretvárania krajiny, chemizácie a pod. a s tým súvisiaceho poklesu biodiverzity, teda aj preferovanej potravy. S pretváraním krajiny súvisí tiež strata vhodných biotopov na hniezdenie.

Návrat krakle na naše územie podmieňuje zlepšenie stavu nížinnej poľnohospodársky využívanej krajiny. Nádejou pre rekolonizáciu historických hniezdisk je populačný trend tohto druhu v Maďarsku, kde podarilo zastaviť negatívny populačný trend a v súčasnosti jej populácia zaznamenáva vzostup.

Roman Slobodník

odborný pracovník

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

partneri