Priebežné výsledky - máj 2015

Napísal(a)  piatok, 29 máj 2015 17:07

Aktivita C1:

 • pokračoval monitoring 22 kV a 110 kV el. vedení v projektových územiach. Spolu je zazmluvnených 38 mapovateľov. Monitoring rizikových liniek bol realizovaný vo všetkých projektových územiach, pričom sa zameral na detailné monitorovanie liniek 22 kV a 110 kV vedení, v rámci ktorých bol zaznamenaný úhyn vtákov počas 1. monitoringu,

 • pokračujeme aj s monitoringom už osadených prvkov - pri Piešťanoch - bol vykonaný monitoring úhynov a správania sa vtákov v okolí vedenia pri vodnej nádrží Sĺňava - kontrolovala sa ošetrená a neošetrená linka a vykonaný bol aj monitoring vedenia v CHVU Lehnice - pri obci Lehnice a Štvrtok na Ostrove, kde sme realizovali monitoring ošetrenej a neošetrenej linky 400 kV a 110 kV - taktiež bol vykonaný aj monitoring správania sa vtákov v okolí vedenia na oboch spomínaných lokalitách. Na lokalite v CHVÚ Lehnice bol zaznamenaný úhyn 2 jedincov, na lokalite Piešťany úhyn zaznamenaný nebol. Pokračoval aj monitoring rizikovej linky 22 kV a 110 kV vedenia pri Skalici, so zaznamenaným úhynom 7 jedincov.

 • Bola pripravená špecifikácia prvkov pre účely verejného obstarávania.

 • Porada k databáze, špecifikácia požiadaviek na databázu.

Aktivita C5:

 • Hrhov - sysle boli 3 krát prikŕmené,

 • Gemerská Hôrka - sysle boli 3 krát prikŕmené, 2 dni bola lokalita kosená.

Aktivita D4:

 • prebehla osveta medzi verejnosťou v súvislosti s jarným obdobím vyvádzania mláďat vtákov a častými nálezmi opustených jedincov obyvateľmi:

 • 600 obcí v rámci projektového územia bolo oslovených s výzvou na zverejnenie správneho postupu pri náleze opustených mláďat a zranených jedincov na svojich web stránkach,

 • 280 základných a stredných škôl bolo zapojených do kampane na záchranu mláďat s možnosťou využitia problematiky v rámci environmentálnej výchovy,

 • web analýzy návštevnosti projektovej stránky v máji ukázali: 778 zobrazení, 270 používateľov (nárast o 22 %), 83% vracajúcich sa návštevníkov (nárast o 21%), 58% zo SR, pribudol záujem z iných krajín (južná Kórea, Japonsko, USA, Taliansko, Španielsko, Austrália), prevažujú používatelia do 30 rokov (62%).

Aktivita E4:

 • v máji sme publikovali 1 tlačovú správu k Medzinárodnému dňu sťahovavého vtáctva o migrácii s prepojením na projekt LIFE Energia a bariéry pri migrácii,

 • okrem toho sme v spolupráci so šéfredaktorom regionálnych novín pripravili článok o projekte a prebiehajúcom mapovaní v regiónoch západného Slovenska, článok vyšiel s rôznou úvodnou obmenou prispôsobenou danému regiónu v niekoľkých printoch – napr. Záhorie, Topoľčany, Pohronie, Trnava, Komárno.

 • Spolu sme za mesiac máj mali nasledujúce mediálne výsledky: 6 online výstupov, 6 printov, 1 televízia.

Aktivita F1:

 • zostavená a odoslaná Úvodná správa projektu, 18.5. misia, pokračovanie VO na traktor aj voliéra, nákup počítačového vybavenia a fototechniky.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.