Priebežné výsledky - január 2016

Napísal(a)  streda, 10 február 2016 19:24

 

Aktivita C1: Pokračoval monitoring 22 kV a 110 kV vedení. Do mapovania sa zapojilo spolu 30 mapovateľov. Pre projektové územia na východnom Slovensku boli zadefinované konkrétne úseky 22 kV a 110 kV vedení, odporúčané na ošetrenie odkloňovacími prvkami, ktoré boli vybrané v procese verejného obstarávania (špirála, FireFly).
• Na západnom Slovensku prebehla terénna kontrola a výber rizikových úsekov určených na ošetrenie odkloňovacími prvkami v projektových územiach Záhorské Pomoravie a Dunajské luhy.
• Do databázy pribúdajú údaje, predovšetkým tie, ktoré boli zozbierané počas mapovania a následne overené koordinátormi. Tiež sme začali do databázy zbierať historické údaje.
Aktivita C2: V rámci posudzovania rizikovosti trás boli vytypované úseky pre dosadbu/výsadbu stromov, za účelom overenia vhodnosti lokality, vlastníckych pomerov a získania súhlasov. 

Aktivita C5: bol realizovaný manažment sysľoviska v Hrhove - výrub kríkov a odstraňovanie biomasy. 
Aktivita E1: Začali sme pripravovať výstavu – vypracovali sme návrh štruktúry a robíme prvotný prieskum trhu.
Aktivita E4: V rámci PR sady sme realizovali výber dodávateľa na tlač plagátov a grafické spracovanie + tlač nálepiek, tiež dodávateľa pre tlač plagátu pre rok 2017.
• Publikovali sme jednu tlačovú správu o zimnom monitoringu dravcov s prepojením na projekt. Zaznamenali sme 9 mediálnych výstupov, 2 v rozhlase, 1 TV, 1 v denníku a 5 v online verzii.
• V sekcii očami mapovateľa sme publikovali 1 článok mapovateľky (http://lifeenergia.sk/index.php/2015-03-04-16-04-34/ocami-mapovatela/item/623-prepacte-teraz-nemozem-visim-na-konari).
• Publikovali sme článok o informačných tabuliach. Obsahuje adresy a fotografie tabúľ a zároveň mapu so súradnicami a navigáciou k tabuliam (http://lifeenergia.sk/index.php/aktuality/item/626-informacne-tabule-life-energia-su-uz-osadene).
Aktivita E5: Začali sme organizovať pracovné stretnutie – workshop, za účelom prezentovania a diskutovania aktuálnych výsledkov a postupov projektu. Toto stretnutie sa uskutoční 25. februára 2016 v Banskej Bystrici. Účasť potvrdili zástupcovia energetických spoločností a ministerstva životného prostredia, pozvaní boli aj zástupcovia Štátnej ochrany prírody.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.