Priebežné výsledky - február 2016

Napísal(a)  pondelok, 07 marec 2016 10:29

Aktivita C1: počas mesiaca február pokračoval monitoring 22 kV a 110 kV vedení. Na západnom Slovensku prebehla terénna kontrola rizikových úsekov určených na ošetrenie odkloňovacími prvkami v projektových územiach Lehnice, Dunajské luhy, Kráľová, Dolné Považie, Parížske močiare, Ostrovné lúky.
• Pre projektové územia na západnom Slovensku bola vytvorená vrstva vo formáte .kml a .shp s úsekmi 22 kV, ktoré sú považované za rizikové a budú odporúčané na ošetrenie odkloňovacími prvkami. Vrstvy boli zaslané projektovému partnerovi ZSD, a.s.
• Pre projektovú databázu bola vytvorená možnosť pridať fotky pre lokalitu, elektrický stĺp a úhyn. Upravili sa doplňujúce položky k druhovej časti, bol doplnený filter o položky týkajúce sa pohlavia nájdeného jedinca. Pre každého vybraného užívateľa bol pridaný parameter, že robí na projekte LIFE Energia. Bol vytvorený a úspešne otestovaný import vzorky údajov do databázy. Do databázy pribudli historické záznamy k úhynom bociana bieleho, ktoré budú využité pre výber prioritných oblastí v rámci projektu.
Aktivita C2: boli identifikovaní vlastníci plôch, ktoré boli určené pre výsadbu a získaný kontakt na vlastníkov za účelom ich oslovenia.
Aktivita C3: pokračuje výroba búdok a výber lokalít pre inštaláciu búdok a hniezd.

• Aktivita C5: bol realizovaný manažment sysľoviska v Hrhove - výrub kríkov a odstraňovanie biomasy. Sysle už vstali, takže sme začali s ich prikrmovaním, pretože sa zobudili veľmi skoro. 

Aktivita D2: začali sme realizovať kontrolu osadených búdok a hniezd.
Aktivita E1: pre inšpiráciu sme navštívili dve výstavy v Bratislave, jedna z nich bola z projektu LIFE – zameraná na ochranu prírody, druhá bola zameraná na archiváciu údajov v múzeách s využitím rôznej modernej techniky – tabletov, 3D obrazov a pod.
Aktivita E3 (E4): návštevnosť projektovej stránky www.lifeenergia.sk za obdobie február 2016 dosiahla rekordné výsledky: 4808 návštev stránky, 4674 zobrazení, 5419 používateľov, až 96,42% nových návštevníkov; dominujú návštevy zo SR (83,53%) a ČR (5,68%), zvyšok Rakúsko, Veľká Británia, Nemecko, Maďarsko; prevažujú používatelia do 35 rokov (61%). Extrémne zvýšenie záujmu o stránku (cca 4000 návštev) nastalo v dňoch 15. až 17. 2. 2016 evidentne v nadväznosti na početné mediálne výstupy ohľadne nálezu myšiakov v železnej pasci pri Kolárove.
Aktivita E4: publikovali sme 3 tlačové správy, zaznamenali sme 21 mediálnych výstupov, z toho 10 v online médiách, 8 v tlači a 3 výstupy v hlavných správach TV.
• Na webovej stránke projektu sme publikovali článok o inštalácii hniezdnych podložiek (http://lifeenergia.sk/index.php/aktuality/item/639-zlepsujeme-podmienky-pre-hniezdenie) a článok o najnovšej publikácii EK, v ktorom je uverejnený príspevok o projekte LIFE Energia (http://lifeenergia.sk/index.php/aktuality/item/633-clanok-o-projekte-v-najnovsej-publikacii-europskej-komisie).
• V spolupráci so ZOO Bojnice a Stredoslovenskou distribučnou, a.s. sme nadviazali spoluprácu pri propagácii aktivít a výstupov projektu na náučnom chodníku v areáli ZOO.
Aktivita E5 - boli realizované dve stretnutia so zástupcami energetických spoločností. 25.februára sa konal seminár – pracovné stretnutie, s účasťou partnerských aj spolupracujúcich organizácií, tiež ministerstva životného prostredia.
Aktivita F1: ZSD vyhlásilo Verejnú súťaž na obstaranie predmetu: Odkloňovače letu vtákov pre vonkajšie vzdušné VN vedení, ktorá bola zverejnená dňa 2.1.2016 vo Vestníku VO č. 21/2016 pod značkou 2498 – MST.
• VSD nakúpilo prvé odkloňovače na základe uzatvorených rámcových dohôd so zástupcami víťazných ponúk v zmysle obstarávania.

 

Foto: Richard Katzinger, záber orlice Katky - nevlastnej sestry adoptovaného mláďatka orla kráľovského Karola, ktorú sa podarilo zachytiť v Rakúsku

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.