Priebežné výsledky - marec 2016

Napísal(a)  nedeľa, 10 apríl 2016 20:48

Aktivita C1: bolo vykonané terénne overovanie rizikových lokalít v projektových územiach CHVÚ Záhorské Pomoravie, CHVÚ Dolné Považie, CHVÚ Ostrovné lúky a CHVÚ Dunajské luhy. Prebiehalo spracovanie a overovanie údajov úhynov zaznamenaných počas aktivity C1. Pre projektového partnera ZSD, a.s. bola vytvorená vrstva s lokalizáciou úsekov pre inštaláciu odkloňovacích prvkov, s navrhovaným rozsahom, stupňom priority a časového harmonogramu ošetrenia.
VSD, a.s. objednalo v zmysle Rámcovej zmluvy odkloňovače, ZSD, a.s. pokračuje vo verejnom obstarávaní prvkov.

Aktivita C2: boli vybrané lokality pre výsadbu vetrolamov, rokovali sme so starostami obcí Jakubov, Nesvady, mesta Skalica, zástupcami Slovenského pozemkového fondu a majiteľom pozemkov pri Hrhovskom rybníku. Pre jednotlivé lokality, bola vytvorená mapa s uvedeným nákresom výsadby a druhového zloženia, bola podpísaná dohoda o spolupráci s obcou Jakubov a dohodnutá spolupráca s obcou Nesvady. U zvyšných oslovených obcí prebieha interné rokovanie v rámci zastupiteľstiev o možnosti výsadby stromov. Začali sme pripravovať špecifikáciu pre účely obstarania dodávky stromov a starostlivosti, po konzultácii s odborníkmi sme sa rozhodli realizovať výsadbu až na jeseň, nie už na jar, ako bolo pôvodne v projekte plánované, nakoľko pri výsadbe na jeseň je ujateľnosť stromov vyššia až o 50-60 % v závislosti od lokality.

Aktivita C3: vyrobené boli už všetky hniezda a búdky, v marci sme ich prevzali, inštalácia bude pokračovať od jesene, realizujú sa kontroly obsadenosti už osadených búdok a hniezd, jednu podložku v CHVÚ Záhorské Pomoravie obsadil výr, monitorujeme populáciu orla kráľovského a sokola rároha v projektových územiach.

Aktivita C4: v rehabilitačnej stanici Rozhanovce úspešne odchovávajú pacientov, v marci boli za účasti médií vypustené dve sovy a jeden myšiak, UVLF zakúpilo vybavenie pre zariadenie ošetrovne v areáli Rehabilitačnej stanice v Rozhanovciach

Aktivita C5: na oboch projektových lokalitách bolo realizované prikrmovanie a bola zisťovaná početnosť po zimovaní – sysle ktoré sa prebudili, intenzívne sme komunikovali so strelnicou v Gemerskej hôrke ohľadom spolupráce, nakoľko sysle sa sem rozšírili, odstraňovali sme tu kroviny a nárasty.

Aktivita E1: pokračovali sme v príprave výstavy, vymysleli sme základný návrh jednotlivých častí výstavy, ktorý sme konzultovali so špecialistom na komunikáciu pre verejnosť.

Aktivita E4:v marci sme publikovali 3 tlačové správy (všetky sú zverejnené na www.lifeenergia.sk) a zorganizovali sme tlačovú konferenciu k vypúšťaniu 3 vyliečených dravcov z rehabilitačnej stanice v Rozhanovciach.
Zaznamenali sme 19 mediálnych výstupov, z toho 11 online výstupov, 3 výstupy v novinách, 2 výstupy v rádiách a 3 výstupy v televízii.

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.