Priebežné výsledky - december 2017

Napísal(a)  Lucia Deutschová pondelok, 08 január 2018 20:23

 

Zo strany VSD pokračovala inštalácia odkloňovacích prvkov na úsekoch 22 kV a 110 kV vedení. Inštalácia zo strany ZSD, bude pokračovať v roku 2018 - C1.

 

Priebežná kontrola lokalít Bodza a Lipové, kde bola realizovaná výsadba - C2.

 

Všetky projektové stanice poskytovali v októbri potrebnú starostlivosť vtáčím pacientom - C4.

 

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov, analýza dát nálezov a preletov. Začiatkom decembra sa konalo stretnutie riešiteľov projektu a mapovateľov za účelom zhodnotenia výsledkov projektu a pokračovania aktivít - D1.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť - E1.

 

V decembri sme zverejnili 1 tlačovú správu v sekcii Aktuality - E3.

 

V decembri sme publikovali 1 tlačovú správu zameranú na prílet zimných druhov s prepojením na projekt LIFE Energia. Zaznamenali sme 10 mediálnych výstupov, z toho 6 online výstupov, 3 výstupy v tlači a 1 v TV.  Po dohode s grafikom sme pripravili krátke animácie do projektového filmu.
Výsledky projektu boli prezentované v rámci členskej schôdze Ochrany dravcov na Slovensku. V rámci nej sa konalo aj stretnutie s Redakčnou Radou časopis Slovak Raptor Journal a bol pripravený prvý návrh tém článkov na budúcoročné číslo špecializované na otázku vtáky a elektrické vedenia a výsledkom projektu - E4.

 

Úvodná foto: myšiak severský, Stano Harvančík