Priebežné výsledky - jún 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová streda, 04 júl 2018 10:46

 

Zo strany VSD bola realizovaná inštalácia prvkov FireFly na 4 úsekoch vedení 22 kV - C1.

 

Kontrola výsadby stromov – stavu drevín a starostlivosti - C2.

 

V rehabilitačnej stanici v Rozhanovciach aj na klinike v Košiciach sa UVLF starala o pacientov, pričom často išlo o zbytočne prinesené mláďatká. RS - 3 jedinci, z toho novoprijatí 1, Klinika - 12 jedincov, z toho novoprijatí 11 (vrátane 1 sokola rároha - susp. poranenie el. prúdom). Rovnako profesionálna starostlivosť je poskytovaná v záchranných staniciach ŠOP SR - C4.

 

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov. Koordinácia kontroly úsekov s pracovníkmi ŠOP SR, ktorí realizujú monitoring rovnako v rámci projektu - D1.

 

Aktívny monitoring obsadenosti búdok a hniezd, kontrola populácie orla kráľovského a sokola rároha v projektových územiach. Kontrola úspešnosti vyletenia mláďat, riešenie prípadu ohrozenia nebezpečnými konštrukciami s VSD - D2.


Kontrola syslích lokalít, vyhľadávanie samíc s mláďatami – na Gemerskej Hôrke ich je aspoň 17 a v Hrhove aspoň 29. Územie Gemerskej Hôrky zasiahli silné dažde, žiaľ aj syslie lokality, veríme že populácia je dosť stabilná na to, aby prežila. Na podporu populácie sysle intenzívne prikrmujeme. Na oboch lokalitách sa naplno kosilo a čistili sa plochy – príprava na kosenie. V Hrhove s kosením a pasením pomáha aj užívateľ, často s ním komunikujeme. Počítanie sysľov – aktuálne čísla z posledného sčítania: Gemerská hôrka – 80 sysľov, 330 dier, Hrhov – 250 jedincov, 1300 dier. Pomaly sa začínajú objavovať aj tohoročné mláďatká - D3.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť - E1.


V júni sme zverejnili 7 článkov v sekcii Aktuality a 1 článok o Noci múzeí v Košiciach v sekcii Fotografie. Okrem tlačových správ sme uverejnili článok o Ekofestivale v Nitre, záchrane sokola rároha, o najväčších svetových cestovateľoch – bahniakoch, informáciu o výsledkoch projektu v UVLF a tiež článok z kontroly projektu na východnom Slovensku. Aktualizovali sme projektové výsledky v časti Aktivity - E3.

 

V júni sme publikovali 2 tlačové správy. V jednej sme informovali o aktuálnom stave na dvoch syslích lokalitách, v druhej o pacientoch kliniky UVLF a o tom, ako môže verejnosť pomôcť v prípade nálezu mláďat. Zaznamenali sme 14 mediálnych výstupov - 10 v online forme, 3 v tlačenej forme, 1 výstup v TV.
Propagovali sme výstavu o orlovi krikľavom v Košiciach, súčasťou sú aj informácie o projekte LIFE Energia a ukážky odkloňovačov. Pravidelne sme aktualizovali Facebook. Aktualizácia, zvyšovanie prehľadnosti fotoarchívu, indexovanie fotografií, prenos na Flickr - E4.

 

15.6. účasť na konferencii v rámci Ekofestivalu v Nitre (15-16.6.2018). Prezentovanie ošetrených úsekov vedenia 22 kV v lokalite Jatov a Tvrdošovce v rámci terénnej exkurzie určenej aj pre užívateľov pôdy. Podvečer prezentácia projektu LIFE Energia, aktivít, dosiahnutých výsledkov a poznatkov problematiky vtáky vs. elektrické vedenia v rámci konferencie v sekcii Praktická ochrana našich dravcov a sov. Komunikácia s partnerskou energetikou VSD k úhynom dvoch jedincov sokola rároha na vedení 22 kV - E5.

 

18-19.6.2018 – Kontrola realizácie aktivít projektu zo strany EASME na východnom Slovensku,  viac info tu - F1.