Priebežné výsledky - júl 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová streda, 01 august 2018 13:10

 

Zo strany VSD nebola realizovaná inštalácia odkloňovacích prvkov. Na plánovaný úsek ID 33 Sirník, sa napriek zvýšenému úsiliu (3. termín na montáž) nepodarilo s ťažkou technikou dostať k vedeniu, z dôvodu ťažkej prístupnosti a rozmočenia terénu a ochrany poľnohospodárskych plodín pred zničením. Zo strany ZSD bola realizovaná inštalácia prvkov na vedeniach 22 kV v projektovom území Záhorské Pomoravie - C1.


Kontrola výsadby stromov – stavu drevín a starostlivosti - C2.

 

V rehabilitačnej stanici v Rozhanovciach aj na klinike v Košiciach sa UVLF starala o pacientov. Rehabilitačná stanica sa starala v júli až o 13 pacientov, pričom novoprijatých (aj z kliniky) bolo 10. Klinika UVLF mala v starostlivosti 16 jedincov, z toho novoprijatých bolo 7. Rovnako profesionálna starostlivosť je poskytovaná v záchranných staniciach ŠOP SR - C4.

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov. Koordinácia kontroly úsekov so všetkými mapovateľmi, vrátane pracovníkmi ŠOP SR - D1.

 

Aktívny monitoring obsadenosti búdok a hniezd, kontrola populácie orla kráľovského a sokola rároha v projektových územiach. Pokračuje kontrola úspešnosti vyletenia mláďat, v niektorých búdkach je hniezdenie oneskorené - D2.

 

Monitorig, zameriavanie aktívnych syslích dier - na obidvoch lokalitách prebieha letne šírenie – osídľovanie nových plôch odrastenými mláďatami. V Gemerskej Hôrke je približne 100 jedincov, kolónia sa posúva, intenzívne tu pokračujeme v čistení pásu medzi jednou časťou lokality (ktorú tvorí strelnica, priľahlé pole a jadro kolónie) a izolovanou skupinou sysľov pri vrátnici. 22.7. sa na lokalite vypustili dva sysle z rehabilitácie, ktoré boli v čase nálezu - počas silných dažďov a povodní - ešte závislé na mlieku. Celkovo sa vtedy našli tri malé sysle, jeden uhynul. Na druhej projektovej lokalite, v Hrhove, sa početnosť zvýšila na cca 500 jedincov a pôvodne oddelené kolónie sa definitívne podarilo prepojiť vďaka manažmentu plôch. Na oboch plochách sa intenzívne prikrmuje - D3.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť. Aby sme zlepšili prezentáciu výstavy a jej trvácnosť, objednali sme kvalitnejšie svetlá namiesto pôvodných, ktoré sa vypálili. Ide o spotrebný materiál, nové svetlá by mali vydržať 50 tisíc hodín, teda určite minimálne 5 rokov po ukončení projektu - E1.


V spolupráci s adminom bolo optimalizované zobrazenie článkov v niekoľkých kategóriách tak, aby boli dostupné všetky články od začiatku projektu a aby bolo zobrazenie praktickejšie. Kategórie aktivít boli prepojené s priebežnými správami, pre lepšiu prehľadnosť webu - E5.

Propagovali sme výstavu o orlovi krikľavom v Košiciach, ktorú si návštevníci môžu pozrieť do 25. augusta, súčasťou sú aj informácie o projekte LIFE Energia a ukážky odkloňovačov. Pravidelne sme aktualizovali Facebook o zábery a informácie z terénu, získané počas monitoringu efektivity prvkov.Aktualizácia, zvyšovanie prehľadnosti fotoarchívu, indexovanie fotografií, prenos na Flickr. Spolu s VSD sme pripravovali podklady pre médiá ohľadom úhynov chránených druhov a opatrení na ich ochranu. Komunikovali sme s médiami z Košického kraja - E4.

 

Komunikácia so zodpovednou firmou k starostlivosti o stromy na projektových lokalitách, pravidelné informovanie o termínoch starostlivosti. Komunikácia s energetickými spoločnosťami k inštalácií odkloňovacích prvkov na zostávajúcich úsekoch el. vedení 22 kV a 110 kV. Vyjadrenie k projektovej dokumentácií stavby v územnom konaní, pre „Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica“ za účelom potvrdenia predošlých stanovísk vypracovaných pre predmetný úsek vedenia z hľadiska rešpektovania záujmov ochrany vtáctva. Komunikácia s partnerskou energetikou VSD k ekologizácii trás 22 kV, ktoré predstavovali riziko v území hniezdenia sokola rároha - E5.

Úvodná foto: Linda Majdánová: bezpečný prelet nad ošetreným vedením.