Priebežné výsledky - august 2018

Napísal(a)  Lucia Deutschová utorok, 04 september 2018 13:21

 

VSD inštalovala prvky v lokalitách Ptrukša a Somotor. ZSD inštalovala v CHVÚ Ostrovné lúky (Veľký Meder) a Dolné Považie (Dvory nad Žitavou, Ďulov Dvor) - C1.

 

Kontrola projektovej výsadby v lokalitách Bodza a Lipové, obnova informačných tabúľ (natieranie, výmena upevnenia a pod.) - C2.

 

Počet ošetrovaných jedincov v rámci UVLF:

Rehabilitačná stanica v Rozhanovciach - 5 jedinci,z toho novoprijatých 0, vypustených 5 jedincov (mláďatá myšiarky ušatej a sokola myšiara). Klinika v Košiciach - 4 jedinci, z toho novoprijatí 3, 1 vypustenie (sokol myšiar), 1 úhyn (bocian biely).
Aj centrách ŠOP SR bola poskytovaná starostlivosť rehabilitovaným vtáčím pacientom - C4.

 

Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov - D1.

 

V tomto roku boli obsadené takmer všetky projektové búdky, v šiestich z nich hniezdil sokol rároh, tieto páry vyviedli 11 mláďat. Zvyšné búdky sa páčili sokolovi myšiarovi. Hniezdne podložky boli obsadené myšiakom, výrom, sokolom myšiarom, či jastrabom.Pozitívny dopad mala ekologizácia stĺpov, ktoré predstavovali riziko pre mladé orly kráľovské, z hľadiska zásahu elektrickým prúdom. Na konkrétnej, doteraz problematickej lokalite, vyleteli z hniezda dve mláďatá, ktoré sa bezpečne osamostatňujú - D2.

 

Na oboch lokalitách pokračovalo počítanie syslích nôr. Kam sa až sysle rozšírili a kde sa v ktorom roku kosilo v Hrhove si môžete pozrieť tu a v Gemerskej Hôrke tu - D3.

 

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť. Aby sme zlepšili prezentáciu výstavy a jej trvácnosť, kúpili sme kvalitnejšie svetlá namiesto pôvodných, ktoré sa vypálili, inštalácia prebehla koncom augusta - E1.


V auguste sme publikovali 3 články v sekcii Aktuality – jednu tlačovú správu, článok o prehľade výstupov projektu a článok o Podunajskom festivale, kde budeme prezentovať výsledky projektu - E3.

 

Zverejnili sme tlačovú správu o začiatku migrácie s prepojením na výsledky projektu, zaznamenali sme 7 mediálnych výstupov – 6 v online forme a 1 výstup – rozhovor s Jožom Chavkom na TA3, dostupný online.Propagovali sme výstavu o orlovi krikľavom v Košiciach, ktorú si návštevníci mohli pozrieť do 26. augusta, súčasťou sú aj informácie o projekte LIFE Energia a ukážky odkloňovačov.
Pravidelne sme aktualizovali Facebook o zábery a informácie z terénu, získané počas monitoringu efektivity prvkov - E4.