Priebežné výsledky - január 2019

Napísal(a)  Lucia Deutschová pondelok, 04 február 2019 11:38

 

Zo strany VSD nebola realizovaná inštalácia odkloňovacích prvkov, inštalácia zvyšných úsekov 22 kV a 110 kV bude pokračovať v čo možno najbližšom termíne vzhľadom k termínom vypínačiek el. vedení a poveternostným podmienkam. Zo strany ZSD sú všetky úseky 22 kV už ošetrené - C1.

 

Počet ošetrovaných jedincov v 01/2019: rehabilitačná stanica v Rozhanovciach - 1 jedinec, z toho novoprijatí: 0. Klinika UVLF KE - 5 jedincov, z toho novoprijaté: 5  - C4.

 

Ošetrené úseky sú kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu odkloňovačov - D1.

Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť - E1.

 

Zverejnili sme tlačovú správu zameranú na ornitologické zhodnotenie roka 2018 aj so zmienkou o počte inštalovaných prvkov v rámci projektu - E3.

 

Zaznamenali sme 13 mediálnych výstupov, z toho 5 v online forme, 3 reportáže v rádiu a 5 reportáží v TV. Príprava abstraktu k dosiahnutým výsledkom projektu LIFE Energia na medzinárodnú konferenciu Zoologické dny Brno 2019 (7-8.2.2019) - E4.

 

Komunikácia s firmou Green Oasis ohľadne správy o starostlivosti o stromy za rok 2018 a ku náhradnej výsadbe v roku 2019. Vypracovanie odborného posúdenia vhodnosti inštalácie a parametrov odkloňovacích prvkov pre ŠOP SR - E5.

 

Úvodná foto: Linda Majdánová