Priebežné výsledky - október 2016

Napísal(a)  streda, 09 november 2016 12:06

ZSD zrealizovali objednávku odkloňovačov, čoskoro sa teda začne inštalácia na západnom Slovensku. Inštalácia na východnom Slovensku pokračuje. Bola dokončená a rozoslaná sumárna správa z 2. etapy monitoringu vedení projektovým partnerom spolu so správou za celkový monitoring vedení v rámci aktivity C1.

Zo strany dodávateľa bol vypracovaný a odkonzultovaný Návrh na umiestnenie stromov podľa druhového zloženia v jednotlivých lokalitách určených na výsadbu stromov - C2.

Pokračuje inštalácia hniezd aj búdok - C3.

Na oboch lokalitách už sysle zazimovali, lokality sa pripravujú na uplatnenie vhodného manažmentu – odstraňovanie náletových drevín, krovín a pod. - C5.

Pokračujeme v monitoringu lokalít, kde boli umiestnené odkloňovače na východnom Slovensku (Turňa nad Bodvou, Kráľovský Chlmec a Nová Vieska pri Bodrogu) - D1.

4. októbra sa v priestoroch Ministerstva životného prostredia uskutočnila vernisáž výstavy „Sedím na vedení a je mi dobre“, na tomto mieste bola do 17. októbra prezentovaná verejnosti. Záštitu nad výstavou prevzal minister životného prostredia. Z prvej montáže a vernisáže výstavy vzniklo

. Výstava je od 18. októbra v obchodnom centre Polus v Bratislave. Priemerná denná návštevnosť Polusu je okolo 37-tisíc ľudí, výstava je umiestnená pri hlavnom vchode a máme na ňu veľmi pozitívne ohlasy. V spolupráci s Polusom bola realizovaná súťaž, kedy mali ľudia odpovedať na otázky z výstavy a za odmenu dostali PR balíček projektu. Okrem toho prebieha výzva na Facebooku, ľudia posielajú svoje fotky na vedení, pre tento účel sme vytvorili označenie #sedimnavedeni. Propagáciu výstavy a logistiku zabezpečoval aj socio-ekonomický expert, konkrétne zabezpečenie priestorov pre umiestnenie výstavy do apríla 2017, propagácia výstavy na všetkých základných a stredných školách v rámci Bratislavy a okolia (zaslanie pozvánky) + na mestských častiach Bratislavy a okolitých obciach (žiadosť o informovanie občanov) - E1.

V kategórii Aktuality sme zverejnili 3 články k výstave - E3.


Pri príležitosti otvorenia výstavy na MŽP sa konala 4.10. tlačová konferencia pre novinárov, jedným z mediálnych výstupov bolo aj odvysielanie „Témy dňa“ televízie TA3 na drôtoch elektrického vedenia (http://www.ta3.com/clanok/1092011/prieskum-v-kauze-cisty-den-ochrana-nasich-dravcov-rusko-usa-syria.html, od 25. minúty). Spolu s ďalšou tlačovou správou pripravenou pri presune výstavy do nákupného strediska Polus sme zaznamenali 7 mediálnych výstupov, z toho jeden v TV, jeden v rádiu a 5 v online médiách. O výstave a aktivitách projektu sme pravidelne informovali na webovej a Facebook stránke projektu, ako aj v Spravodaji Ochrany dravcov na Slovensku. Tímu komunikácie EK Neemo sme zaslali ďalší článok o výstave, čakáme na jeho zverejnenie. Ešte v septembri sme dali vyrobiť ďalšie tričká a nálepky s rovnakým motívom, tiež projektové nástenné kalendáre na rok 2017. Tieto sú určené najmä na súťaže spojené s výstavou - E4.

Pre správu CHKO Poľana, na základe ich požiadavky, bolo vypracované hodnotenie pre pripravovanú stavbu rekonštrukcie vedenia 2x 110 kV v správe SSE-D,a.s., z hľadiska rešpektovania záujmov ochrany s názvom: Hodnotenie VVN 2x110 kV Žiar nad Hronom - Lieskovec. Pre dané vedenie boli zatriedené úseky vedenia do rizikových stupňov z pohľadu možného úhynu vtákov spôsobeného nárazom do vedenia, spolu s odporúčaním parametrov pre inštaláciu a vlastnosti odkloňovacieho prvku, v zmysle najnovších poznatkov riešenia problematiky. Pri vypracovaní stanoviska boli využité poznatky projektu - E5.

 

Úvodná fotografia: Tomáš Hulík

 

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.