Priebežné výsledky - apríl 2015

Napísal(a)  štvrtok, 30 apríl 2015 17:02

Aktivita C1:

 • Zazmluvnených je spolu 46 mapovateľov. Dňa 10-12.apríla sa uskutočnilo v SEV Dropie školenie k druhotnému monitoringu, ktoré sa skladalo z dvoch častí. Teoretická časť bola zameraná na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v rámci prvotného monitoringu a predstavenie metodiky detailného monitoringu pre nasledujúce obdobie, ktoré potrvá až do februára 2016.

 • Od apríla beží detailný monitoring vedení,

 • Taktiež sme pokračovali s monitoringom už osadených prvkov - pri Piešťanoch.

Aktivita C3:

 • bola vyrobená a dodaná prvá sada búdok, ktorá bude osadená v priebehu mája v SKCHVÚ016 Záhorské Pomoravie,

Aktivita C5

 • realizovalo sa prvé sčítanie hraničných dier, zameranie veľkosti a rozmiestnenia populácie, tiež bolo realizované prikrmovanie sysľov na oboch lokalitách

Aktivita D4

 • bola dohodnutá spolupráca s partnermi projektu ŠOP SR Banská Bystrica a UVLF Košice na spracovaní podkladov pre posúdenie dopadu aktivity C4 (starostlivosť o zranené jedince) – požiadavky na podklady o výsledkoch činnosti RS a CHS v ich pôsobnosti za uplynulé roky + podklady za RS a CHS zahrnuté do projektu pre potreby úvodnej správy,

 • boli pripravené kompletné podklady pre Inception report za obdobie projektovej činnosti do 31. 3. 2015 za aktivitu D4 – spracovanie textového vyhodnotenia, úprava existujúcich výstupov a výsledkov aktivity do formátu príloh reportu,

 • prebiehali web analýzy návštevnosti projektovej stránky www.lifeenergia.sk,

 • prebiehal media monitoring – dodávka služieb od spoločnosti Slovakia Online s.r.o.

Aktivita E3

 • web stránka je aktualizovaná v slovenskom aj anglickom jazyku,

Aktivita E4

 • Zverejnili sme tri tlačové správy – k prebiehajúcemu ochladeniu a vplyvu na vtáctvo s prepojením na ochranné opatrenia v rámci projektu,  ku Dňu Zeme a k tlačovej konferencii uskutočnenej 28.4.2015 v Lemešanoch – inštalácia ochranných prvkov na elektrické vedenia v spolupráci s Dorotou Nvotovou,

 • Aktualizujeme aj Facebookovu stránku projektu,

 • 4 printové médiá, hlavné správy v TV Markíza, 11 online výstupov, 1 rozhovor v rozhlase,

 • Informácia o projekte bola zverejnená na web stránke Európskej komisie,

 • pokračuje natáčanie filmu, s Dorotou bolo 9.4. a 28.4. (v rámci tlačovej konferencie), natáčalo sa aj 27.4. na východnom Slovensku.

Aktivita E5

 • stretnutie so zástupcami SEPS, a.s. – prezentácia výsledkov projektu, možnosti spolupráce, účasť na seminári VSD, a.s. - prezentácia výsledkov projektu, možnosti spolupráce,

Aktivita F1

 • Realizovalo sa prvé hodnotenie ponúk v rámci VO na traktor,

 • Uzatvorili sme zmluvy s mapovateľmi na mapovanie populácie orla kráľovského a sokola rároha, tiež na inštaláciu hniezd,

 • Požiadali sme dodávateľov o cenové ponuky na výpočtovú techniku a fotoaparáty,

 • Prebehlo výberové konanie automobilu, vybrali sme dodávateľa, zaplatili sme zálohu,

 • Pripravujeme úvodnú projektovú správu.

Aktivita F3

 • 30.4.2015 – stretnutie so zástupcami SOS/BirdLife Slovensko - prezentácia výsledkov projektu, možnosti spolupráce s projektom LIFE09 NAT/SK/00395 Medzibodrožie

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.