Priebežné výsledky - september 2017

Napísal(a)  Lucia Deutschová sobota, 07 október 2017 13:14

 

Pokračovala inštalácia odkloňovacích prvkov na západnom Slovensku. Zo strany ZSD boli inštalované všetky odkloňovače plánované v roku 2017. Dokončené boli úseky na Záhorí – Skalica, Gajary, Vysoká pri Morave. Na východnom Slovenku pokračovali inštalácie zo strany VSD na úseku 110 kV vedenia v lokalite Trebišov Olšina - C1.


V lokalite Bodza a Lipové bola realizovaná kontrola stromov a oporných drevených kolov dňa 13.9.2017. V lokalite Jakubov bola kontrola realizovaná 28.9.2017. Na všetkých lokalitách bol kontrolovaný stav výsadby, ujatosť drevín, prípadné poškodenie kolov/tubusov a informačných tabúľ - C2.


Všetky projektové stanice poskytovali v septembri potrebnú starostlivosť vtáčím pacientom - C4.


V septembri sa vyhľadávali a prikrmovali aktívne jedince sysľov, jednalo sa najmä o tohoročné mláďatá. Prebiehalo kosenie, balíkovanie a odvoz biomasy - C5.


Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Priebežne prebieha kontrola a úpravy došlých vyplnených formulárov od mapovateľov z monitoringu efektivity odkloňovačov - D1.

Pokračujú kontroly úspešnosti hniezdenia sokola rároha a orla kráľovského – kontrola vylietaných mláďat a sumarizácia výsledkov - D2.


Pokračujú kontroly stavu populácie na oboch projektových lokalitách a sumarizácia výsledkov - D3.


Výstava sa nachádza v priestoroch Chemickotechnologickej fakulty STU v centre Bratislavy, kde je prístupná pre verejnosť. V spolupráci s partnermi projektu a vedením fakulty pripravujeme komentovanú prehliadku pre študentov fakulty a prehliadku pre verejnosť s predpokladanými termínmi v novembri - E1.


V septembri pribudla na stránke jedna tlačová správa a vo fotogalérii zábery z vypustenia sokola rároha na slobodu - E3.


Pokračujeme so zverejňovaním videí z diskusie, ktorá sa konala v Košiciach. Vydali sme tlačovú správu o ochranných prvkoch na vedeniach, v spolupráci so spoločnosťou SEPS, a.s. Zaznamenali sme 5 mediálnych výstupov, z toho 3 v online forme, 1 v tlači a 1 v rádiu. Na stretnutie Riadiacej Rady sme pripravili zostrih mediálnych výstupov za posledný rok (október 2016 – september 2017), ktorý v najbližších dňoch zverejníme na Youtube kanále LIFE Energia. Článok o úspešnej rehabilitácii a vypustení sokola rároha na slobodu sa objavil aj v Spravodajcovi UVLF. O aktivitách projektu sme pravidelne informovali na webovej a Facebook stránke projektu, ako aj v Spravodaji Ochrany dravcov na Slovensku. 8.9. sme sa zúčastnili konferencie Aplikovaná ornitológia vo Zvolene, kde sme prezentovali príspevok „Nárazy vtáctva do elektrických vedení – fakty a riešenia“ zistené v rámci projektu. Výstupom z konferencie je zborník abstraktov - E4.