Priebežné výsledky - júl 2017

Napísal(a)  štvrtok, 03 august 2017 12:31


Pokračuje inštalácia prvkov na západnom Slovensku (oblasť Záhorie). Na východnom Slovenku nebola realizovaná inštalácia počas mesiaca júl, inštalácia je naplánovaná v mesiaci august na deviatich lokalitách - C1.


V lokalite Bodza a Lipové boli realizované viaceré kontroly stromov a oporných drevených kolov. Priebežne bol kontrolovaný stav výsadby, ujatosť drevín vo všetkých lokalitách. Zo strany dodávateľa boli viacnásobne realizované údržby stromov. Údržba zahŕňala kontrolu upevnenia tubusov a polievanie. V Bodzi bola inštalovaná informačná tabuľa týkajúca sa účelu výsady, problematiky nárazov a projektu LIFE Energia. Tabuľa pre Jakubov je vyrobená a bude inštalovaná v priebehu mesiaca august - C2.


Kosenie pokračovalo na oboch lokalitách – Hrhove aj Gemerskej Hôrke. Na oboch lokalitách sa naďalej realizuje aj prikrmovanie - C5.


Všetky ošetrené úseky sú pravidelne kontrolované prostredníctvom monitoringu efektivity inštalácie odkloňovacích prvkov v zmysle manuálu pre aktivitu D1. Počas monitoringu na projektovej lokalite Jatov sa podaril natočiť bezpečný prelet volaviek popolavých ponad ošetrené el. vedenie prvkom FireFly, toto video bolo zverejnené na Facebook stránke projektu - D1.

 

Pokračujú kontroly úspešnosti hniezdenia sokola rároha a orla kráľovského - D2.


Pokračujú kontroly stavu populácie na oboch projektových lokalitách - D3.

 

Výstava sa 1. júla presunula z Košíc do Piešťan. V Elektrárni Piešťany sa nachádza v najväčšej miestnosti. 4. júla sa konala vernisáž za účasti partnera projektu – Západoslovenskej distribučnej, a.s. Vo vedľajšej miestnosti zároveň prebieha výstava piešťanského ornitológa Ericha Kubicu o histórii ornitológie pod názvom „Láska v krídlach“. Súčasťou výstavy v Piešťanoch je niekoľko podujatí pre verejnosť pod názvom letná Vtáčia Akadémia, ako aj videa a informačných článkov pre verejnosť pod názvom Vtáčia Akadémia, ktoré zverejňujeme v sekcii Aktuality. 25. júla sme pripravili komentovanú prehliadku výstavy pre verejnosť a program pre 45 detí v rámci denného tábora Západoslovenskej energetiky, a.s. Ďalšie takéto podujatie sa uskutoční 8. augusta. V Piešťanoch bude výstava do 25. augusta. Od 26. augusta bude výstava umiestnená v Chemicko-technologickej fakulte STU vo vestibule- E1.

 

Celkovo sme na webe projektu publikovali počas júla 3 články v sekcii Aktuality, 3 články v sekcii Blog/Fotografie a 1 článok v sekcii Blog/Očami mapovateľa - E3.Zaznamenali sme 6 mediálnych výstupov, z toho 5 v online forme a 1 vo forme printu. O aktivitách projektu sme pravidelne informovali na webovej a Facebook stránke projektu, ako aj v Spravodaji Ochrany dravcov na Slovensku - E4.

Foto: Martin Palkovič

Lucia Deutschová

manažérka projektu

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.